Header image  
za održavanje i upravljanje stambenim zgradama  
  
 

    

 
 
 
 
O nama ...

 

Tvrtka je osnovana 1997. godine s ciljem pružanja usluga upravljanja i održavanja stambenih objekata na području grada Zagreba. Rego-stan d.o.o. se trenutno sastoji od 9 stalno zaposlene osobe, sa dugogodišnjem iskustvom u održavanju stambenih zgrada, kako sama tvrtka tako i djelatnici koji rade na poslovima upravljanja.

Rego- stan  d.o.o  je tvrtka koja je kao treća  privatna tvrtka registrirana  za upravljanje u  R. Hrvatskoj , sukladno  Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ,te više od petnaest godina uspješno djeluje na upravljanju i održavanju stambeno- poslovnih  objekata

Izvan potreba hitnih intervencija organiziraju se otvoreni natječaji za veće popravke ( npr. popravci krovova ili fasada ) i sanacije stambenih zgrada . Naknada za upravljanje iznosi  0,20-0,26 kn/m2.
 U  želji za što kvalitetnijom uslugom te što boljim praćenjem prihoda i rashoda,  svaki objekt , kao i  svaki ulaz, imaju  mogućnost otvaranja zasebnog  računa, kao i mogućnost  pregleda  troškova i stanja računa  putem  interneta.

Ako smo Vas  zainteresirali ovim kratkim informacijama obratite nam se s povjerenjem ili nas posjetite u sjedištu tvrtke gdje ćemo Vam pružiti iscrpne informacije.     

Kako bismo Vam odmah približili našu ponudu, želimo Vam istaknuti bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada :

1. Otvaranje zasebnog računa zgrade pri poslovnoj banci - nudimo Vam mogućnost otvaranja vlastitog računa koji može biti jedinstven za cijelu zgradu a knjigovodstvo se može voditi po ulazima ili svaki ulaz poseban račun.

2. Fiksna cijena usluga - nudimo Vam svoje usluge po fiksnoj cijeni i ne ovise o visini izdvajanja za zajedničku pričuvu stambene zgrade.

3. Godišnji plan rada provodi se u dogovoru s Vašim željama, sa velikom fleksibilnošću sa naše strane.

4. Postoji naša potpuna informatička kontrola nad uplatama na Vaš račun (mjesečno od strane suvlasnika) i isplatama sa njega, pa je stanje na računu moguće pratiti svakodnevno. Također, potpuno informatičko planiranje i organizacija naših svakodnevnih djelatnosti značajno doprinosi pouzdanosti i pravodobnosti redovnog održavanja.

5. Ako ste nezadovoljni našim radom moguće je svaki mjesec raskinuti ugovor.

6. Za sve pravne i knjigovodstvene probleme Vaše zgrade brinemo mi. Mjesečno ili po dogovoru od naše strane zgrada dobiva izvještaj o plaćanju suvlasnika te stanje na računu, suvlasnici koji ne plaćaju svoje obveze se redovito utužuju u dogovoru s predstavnikom suvlasnika . Na našim stranicama možete svakodnevno gledati i izlistati stanja vašeg računa.

7.Nudimo i orgarnizaciju usluge čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade po povoljnoj cijeni, odnosno preko tvrtki ragistriranih za obavljanje takve djelatnosti, budući da se takvo čišćenje zajedničkih dijelova ne naplaćuje po ugovoru o djelu gdje je porez na takve honorare 103,90 %, nego imamo ugovore sa tvrtkama za čišćenje, te tako štedimo novac iz vaše pričuve. Prihvaćamo i Vaše sugestije za čišćenje stambene zgrade, u želji za što kvalitetnijem pružanju usluge.

8. Imamo ekipe hitnih intervencija koje su opskrbljenje sa kompletnom opremom za izvršenje takvih usluga te sa sigurnošću možemo izaći na svaku intervenciju. Spremni smo na Vaš eventualni zahtjev preuzeti obrtnike s kojima ste prije surađivali, da i dalje brinu o pojedinim problemima Vaše zgrade ukoliko ste bili zadovoljni pružanjem njihove usluge.

Organizacija upravljanja : U skladu sa potrebama za jednostavnim, povoljnim i iznad svega efikasnim vođenjem zgrada, za vlastite potrebe, Rego-stan d.o.o. razvio je rješenja koja su mu omogućila upravljanje zgradema sa vrlo malim utroškom vremena i sredstava.

Program koji danas koristimo za praćenje održavanja zgrada razvijen je u suradnji sa iskusnim i kvalitetnim inženjerima ( u suradnji sa drugim upraviteljima), te koristeći iskustva i spoznaje ljudi koji se više od 20 godina bave problematikom održavanja i (koliko je to bilo moguće) upravljanja zgradom, a koji i sami sada obavljaju posao upravljanja zgradama kao privatne tvrtke. Njihovo iskustvo je neprocjenjivo bitno i velika je prednost ovog programa nad eventualnim sličnim programskim rješenjima, jer su problemi koji se najčešće pojavljuju posebno pažljivo i temeljito obrađeni.

Program upravljanja zgradom potrebno je realno napraviti, saslušati želje suvlasnika za poboljšicama, odrediti prioritete održavanja ( npr., uvrstiti u program održavanje dizala te procjenu stanja istog, utvrditi visinu sredstava potrebnih ili koja će biti potrebna za razne sanacije (terase, izmjene ventila, ravni ili kosi krovovi... ), uložiti određeno vrijeme oko definiranja svih radova koje je potrebno obaviti u tom ili dužem razdoblju u suradnji sa suvlasnicima. Budući da je to normalni slijed radova koji prolazimo sa zgradamo pod našim održavanjem, gotovo je nemoguće iznijeti sve prijedloge oko održavanja zgrade, te ukoliko se odlučite za sklapanje Ugovora sa našom tvrtkom u suradnji s našim stručnim osobljem rado ćemo orgarnizirati održavanje Vaše zgrade.

Nadam se da smo vam približili poslovanje naše tvrtke.

Sa poštovanjem,

Direktor : Goran Ivezić