Logo

Logo

Uređenje fasade

Uređenje fasade

Uređenje fasade1

Uređenje fasade1

Uređenje fasade2

Uređenje fasade2

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

Odluka o poništenju postupka javne nabave - AAA 18

Suvlasnici SZ A. A. Augustinčìća 16-1/16-18-18/1, zastupani po upraviteljima Monel d.o.o., K- Index d.o.o. i Rego-stan d.o.o. donose Odluka o poništenju postupka javne nabave - AAA 18
Odluka o poništenju postupka javne nabave - AAA 18

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE:

Izvodenje radova zamjene postojeće plinske kotlovnice s kondenzacijskim kotlovima na adresi Aleja Antuna Augustinčića 18

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3/2019

PODACI O NARUČITELJU:

Suvlasnici SZ A. A. Augustinčìća 16-1/16-18-18/1, zastupani po upraviteljima Monel d.o.o., K- Index d.o.o. i Rego-stan d.o.o.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE Za IZBOR IZVODAČA RADOVA

U postupku nabave, za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja Monel d.o.o., K-index d.o.o. i Rego-stan d.o.o., predmet nabave: lzvodenje radova zamjene postojeće plinske kotlovnice s kondenzacijskim kotlovima na adresi Aleja Antuna Augustinčića 18, evidencijski broj nabave: 9/2019, datum objave Poziva na dostavu ponuda 11. ožujka 2019. godine, na internetskoj stranici Naručitelja http://www.monel.hr/, rok za dostavu ponuda

11. travnja 2019. godine, donosi se Odluka o poništenju postupka nabave.

Odluka o poništenju donosi se jer niti jedna dostavljena ponuda nije ispunila uvjete iz natječaja.

Ponuditelj Element energetika d.o.o. nije dostavio urednu listu referenci, dok ponuditelj Plinoinstalaterski obrt PLIN nije dostavio potvrdu porezne uprave, jamstvo za ozbiljnost ponude, izjavu da ima zaposlenug ovIaštenog voditelja građenja, potvrdu o upisu u odgovarajući imenik/registar te izjavu o financijskoj sposobnosti.

Ponovno otvaranje postupka javnog nadmetanja za odabir izvodača radova predviđeno je u roku od 15 dana od objave Odluke o poništenju na internetskoj stranici Naručitelja.

U Zagrebu, 20. svibnja 2019. godine.