Slika slidera nova test 1

Slika slidera nova test 1

Slika slidera nova test 2

Slika slidera nova test 2

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

E oglasna ploča zgrade

Oglasna ploča zgrade za razmjenu informacija između suvlasnika u zgradi, planiranju radova, razgovori, dokumenti, inicijative, prijave kvarova

Nova usluga koju smo napravili na upite suvlasnika stambenih zgrada. Budući da se sve više suvlasnika koristi elektronskom poštom, na ovaj način olakšali smo komuniciranje između suvlasnika iste zgrade, te uvida u dokumentaciju, prijedloga za održavanje zgrade, prijave kvarova, razne inicijative za olakšano stanovanje ili izvedbu nekih poboljšica.

 Na stranici Vaše zgrade, osim uvida u financijska izvješća, dokumente, ugovore , predviđena je i mogućnost da putem E oglasne ploče predstavnik komunicira sa suvlasnicima obostrano. Pristup web stranici zgrade zaštićen je lozinkom koju dobijete od predstavnika suvlasnika ili upravitelja, a identična je onoj koju već imate za pristup izvješću o stanju računa zgrade.

Sama usluga se naplaćuje simbolično zbog pokrića troškova održavanje stranice. Ukoliko ste zainteresirani potrebno je predstavniku suvlasnika uputiti zahtjev za formiranje stranice. Nadamo se da ćemo vam ovim putem omogućiti lakšu komunikaciju i odluke oko održavanja vaše stambene zgrade.