Čestitka Božić 2

Čestitka Božić 2

Logo

Logo

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

Graditeljstvo

Graditeljstvo


G r a d i t e l j s t v o  podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Donošenjem  Zakona o gradnji(„Narodne novine“ broj 153/13.) koji je u primjeni od 01. siječnja 2014. godine, zakonski je regulirano da se postupci ishođenja dozvola pojednostave i  skrate te je stoga broj potrebnih dozvola za gradnju smanjen – u pravilu samo na jednu, građevinsku dozvolu. Dodatno, uvođenjem sustava e-dozvola i unaprjeđenjem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) unaprjeđen je sustav izdavanja dozvola na području cijele države. Za više informacija o postupku ishođenja dozvola i mogućnosti gradnje pročitajte Vodič kroz gradnju. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdaje akte gradnje za građevine od državnog značenja, a za sve ostale građevine nadležni su županijski ili gradski upravni odjeli.


Za više informacija o temi graditeljstva slijedite niže navedene linkove:

na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
 

Propisi iz područja gradnje
Vodič kroz gradnju
Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
Obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj
Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj
Voditelji manje složenih radova
Tipski projekt
Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekata
Kontaktna točka za građevne proizvode
Ovlaštene osobe
Potvrda o akreditaciji za obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja
Pristupačnost građevina osobama s invaliditetom
Troškovi - opće i posebne pristojbe
Događanja
Najčešća pitanja i odgovori