Čestitka Božić 2

Čestitka Božić 2

Logo

Logo

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

Legalizacija.

Legalizacija. Najčešća pitanja i odgovori. Skinuto sa stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH.

Tko podnosi zahtjev, kako se postupa kada je više vlasnika ili vlasništvo nije riješeno.

 
Postoje li uvjeti za prekid upravnog postupka legalizacije, ako je nekretnina predmetom diobe?


  ODGOVOR: Članak 19. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisuje da se rješenje o izvedenom stanju ne može donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja ako je spor pokrenut povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena. Ako tužitelj tu činjenicu istakne i dokaže pred tijelom koje vodi postupak prije donošenja rješenja postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju prekida se do okončanja sudskog spora. Postupak se može nastaviti ako stranka koja je tužitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi donošenju rješenja o izvedenom stanju.
 
Upravni odjel ne želi primiti zahtjev koji nije potpisan od strane vlasnika kuće. Može li isključivo vlasnik biti podnositelj zahtjeva. Je li upravni odjel postupio krivo?


  ODGOVOR: Upravni odjel u konkretnom slučaju ne radi u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12). Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može podnijeti bilo tko a upravni odjel takav je zahtjev dužan zaprimiti. Ukoliko to ne želi učiniti dužan je dati pisano obrazloženje. Molimo da se takav dokument dostavi Ministarstvu.
 
Vlasnik sam stana u prizemlju zgrade, nadogradio sam jednu prostoriju od 18m2 na zemljištu od zgrade, svi stanari su dali svoju suglasnost za izgradnju te prostorije. Zanima me tko podnosi zahtjev za legalizaciju spomenute prostorije, stanari zgrade ili ja, i jeli uopće moguće legalizirati takvu nadogradnju?


  ODGOVOR: Zahtjev za legalizaciju tj. za izdavanje rješenje o izvedenom stanju može podnijeti bilo tko. U pravilu ga podnosi onaj tko je zainteresiran da se legalizirana ono što je bespravno sagrađeno. Dogradnja treba biti vidljiva na orto foto karti nastaloj nakon snimka od 21.lipnja 2011. te ne smije biti isključena nekom od odredbi članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12. Ovdje je ujedno važno napomenuti da rješenje o izvedenom stanju koje je dokaz da je dogradnja legalna nije dokaz vlasništva. Vlasništvo se utvrđuje pred sudskim tijelima u posebnim postupcima.  
 
Tko je dužan podnijeti zahtjev za legalizaciju nadograđene garaže: osoba A koja je podnijela prijavu za legalizaciju ili osoba B koja je fizički nadogradila objekt?


  ODGOVOR: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama nikoga ne obavezuje na ozakonjenje. On daje mogućnost ozakonjenja onome tko je može i želi iskoristiti. Shodno tome Zakonom nije propisano tko je dužan podnijeti zahtjev za legalizaciju. Taj zahtjev može podnijeti bilo tko. U pravilu ga podnosi onaj tko je zainteresiran da zgrada bude legalna. 
 
Hoće li susjedi nakon što legaliziraju nezakonito izgrađene balkone i sobe na zajedničkom zemljištu naše zgrade biti u mogućnosti tražiti promjenu suvlasničkih udjela i temeljem većeg broja kvadrata, koje će legalizacijom dobiti, upisati i veći udio u zajedničkom zemljištu?


  ODGOVOR: Članak 32. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 glasi „Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.“ Rješenjem o izvedenom stanju građevina će se legalizirati a pitanje vlasništva zemljišta rješava se u posebnim postupcima pred nadležnim tijelima.
 
U postupku povrata oduzete imovine dobio sam Rješenje Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba o povratu jedne kuće i dvorišta uz kuću. Taj objekt je bio u (privremenom) vlasništvu Grada Zagreba, a u naravi bio je u posjedu jednog stanara koji je imao zaštićenu stanarinu. Taj stanar je objekt bespravno nadogradio 1987. godine. Općinski sud (zemljišnoknjižni ured – gruntovnica) odbio je upis mojeg vlasništva, jer uz Rješenje o povratu imovine nisu priložene isprave za upis promjene izgrađenosti navedene u Rješenju. Tko je dužan pokrenuti legalizaciju nadograđenog objekta: Grad Zagreb ili stanar koji je izvršio bespravnu nadogradnju?


  ODGOVOR: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 87/12 ne propisuje tko je dužan pokrenuti postupak. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može podnijeti bilo tko. Navedeni Zakon ne ulazi u imovinsko pravne odnose niti je rješenje o izvedenom stanju dokaz vlasništva. Za očekivati je da će legalizaciju pokrenuti onaj tko je zainteresiran da zgrada bude legalna. Ukoliko se bespravna nadogradnja ne legalizira ona se može i ukloniti.
 
Zgrada građevinske bruto površine veće od 400 m2 izgrađena je prema građevinskoj dozvoli i etažirana. Naknadno su svi vlasnici dogradili i/ili zatvorili terase. Predali smo zahtjev za legalizaciju dviju etaža, tj. stana u prizemlju i stana na katu. Iz Ureda smo dobili tumačenje da trebaju i svi ostali vlasnici stanova predati zahtjev za legalizaciju nelegalnih dogradnji da bi se moglo izdati Rješenje, jer je građevinska dozvola izdana za jednu k.č. Da li je to točno?


  ODGOVOR: Nije jer se u konkretnom slučaju ne radi o zgradi koja je u potpunosti nezakonita. Moguće je podnijeti zahtjev za legalizaciju jedne ili više bespravnih rekonstrukcija funkcionalnih jedinica tj. stanova. Nadležni je ured dužan provesti postupak po zahtjevu iako njime nisu obuhvaćeni svi bespravno zatvoreni balkoni.
 
Imam li pravo kao nasljednik predati zahtjev za legalizaciju iako se trenutno vodi sudski spor jer druga strana tvrdi da je to bračna stečevina?


  ODGOVOR: Imate pravo predati zahtjev. Člankom 19 Zakona propisano je da se rješenje o izvedenom stanju ne može donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva, ako je spor pokrenut  povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi sa zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena i pod uvjetom da stranka to istakne i dokaže prije donošenja rješenja. Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju u ovom se slučaju prekida do okončanja sudskog spora. Ove se odredbe ne odnose na slučaj u kojemu stranka koja je tužitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi donošenju rješenja o izvedenom stanju.
 
Želim legalizirati kuću koja je na zemljištu koje se nasljeđivalo usmenim putem preko 70 godina, znači nije riješeno vlasništvo. Prošle godine pokrenuo postupak utvrđivanja vlasništva koji još nije okončan. Mene je strah da neću moći ispoštovati rok o legalizaciji. Zanima me mogu li bez obzira na sve to pokrenuti postupak legalizacije?


  ODGOVOR: Možete. U postupku legalizacije nije potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje vlasništvo. Rješenjem o izvedenom stanju kojim se legalizira kuća na utječe se na vlasničke odnose. Njih se rješava sudskim putem.
 
Može li suvlasnik u općem djelu legalizirati dio objekta, kojem je on vlasnik, a za kojeg nema građevinsku dozvolu, bez suglasnosti ostalih suvlasnika u općem djelu? Mogu li ostali suvlasnici, i na koji način spriječiti legalizaciju i "natjerati" samovoljnog suvlasnika da sruši nelegalni dio objekta? Radi se o dozidanoj sobi kojom je narušen izgled cjelokupnog objekta na parceli, koja ima tri suvlasnika, a suvlasnik je ne želi srušiti iako smo to tražili od njega. Još nismo kontaktirali građevinsku inspekciju niti je suvlasnik pokrenuo postupak legalizacije.


  ODGOVOR: Jedan suvlasnik može pokrenuti postupak legalizacije bez znanja i suglasnosti ostalih suvlasnika. Ostali suvlasnici ne mogu spriječiti pokretanje tog postupka. U slučaju da je pokrenut sudski spor radi vlasništva prije podnošenja zahtjeva, postupak ozakonjenja morao bi se prekinuti do okončanja sudskog spora, ako bi informacija o postojanju spora bila dostavljena tijelu koje provodi postupak legalizacije. Rješenje građevinske inspekcije doneseno nakon stupanja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12  na snagu ne utječe na postupak legalizacije. Građevina se može legalizirati ako zadovoljava zakonom propisane uvjete. Uz to je važno reći da rješenje kojim se legalizira bespravna gradnja nije dokaz vlasništva.
 
Dio susjedovog objekta nalazi se na mojem zemljištu, točnije stepenice njegove kuće nalaze se na mojoj zemlji, a dvije garaže za koje je prije 12 godina doneseno rješenje o rušenju nalaze se na međi sa mojom česticom. Susjed je predao zahtjev za legalizaciju. Hoću li ja biti sudionik u legalizaciji?


  ODGOVOR:  Budući da ste vlasnica  čestice zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada Vi imate prema članku 17. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) status stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju. Poziv za uvid u spis radi izjašnjenja dostavlja se strankama javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju. S obzirom na Vaš navod da se dio susjedovih građevina nalazi na vašoj zemlji važno je napomenuti da u slučaju da je prije podnošenja zahtjeva pokrenut sudski spor zbog vlasništva i to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja ono se ne može donijeti sve do okončanja sudskog spora. Isto tako u Zakonu je izričito navedeno da rješenje o izvedenom stanju nije dokaz vlasništva. Pitanje vlasništva nad zemljom i građevinama rješava se pred sudskim tijelima temeljem posebnih zakona.
 
Živim u zgradi i imam okućnicu. Za sve imam urednu dokumentaciju što se tiče legalnosti. Problem je u tome što sam izvanknjižni vlasnik, a u nekakvom sam istina dugotrajnom postupku upisa kao vlasnik. Imam garažu (u svemu prema čl.14 Zakona) odvojenu od zgrade, nelegalno izgrađenu. Htio bih je legalizirati. Mogu li ja podnijeti zahtjev?


  ODGOVOR: Možete. Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nije potrebno priložiti dokaz vlasništva.
 
Gdje mogu provjeriti koliki dio nekretnine pripada meni?


  ODGOVOR: Vlasništvo je evidentirano u Zemljišnim knjigama. Zemljišne knjige vode zemljišnoknjižni odjeli kao posebne ustrojstvene jedinice općinskih sudova. Stanje možete provjeriti u Općinskom sudu nadležnom za područje na kojem se nalazi nekretnina.
 
Sestra i ja imamo nelegalizirane kuće svatko na svojoj katastarskoj čestici, ali su ta dva objekta spojena na međi.
Koliko sam shvatio po zakonu o legalizaciji pošto su nam kuće spojene jednim zidom legalizirati moramo oba objekta kao jedan u cijelosti.
Da li podnosimo jedan zahtjev za legalizaciju i da li nakon legalizacije vlasništvo ostaje nepromijenjeno, (tj. da li moramo etažirati i djeliti kuće koje su do sada bile jedna u sestrinom a druga u mojem vlasništvu)?


  ODGOVOR: Za ozakonjenje zgrade podnosi se jedan zahtjev. Postupak ozakonjenja ne utječe na vlasništvo.
 
S obzirom da računi za komunalne usluge struju itd dolaze na ime i prezime majke, da li legalizaciju objekta može provesti kćer i ona tako postati vlasnik?


  ODGOVOR: Kćer ili bilo tko drugi može pokrenuti postupak legalizacije ali time neće postati vlasnica građevine. Članak 32. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 glasi „Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.“ Rješenjem o izvedenom stanju građevina će se legalizirati a pitanje vlasništva rješava se u posebnim postupcima pred nadležnim tijelima.
 
Tko podnosi zahtjev kada je kuća u vlasništvu jedne stranke a zemljište druge?


  ODGOVOR: Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može podnijeti bilo tko pa tako i vlasnik kuće i vlasnik zemljišta. Rješenje o izvedenom stanju nije dokaz vlasništva. Vlasništvo se utvrđuje u posebnim postupcima pred nadležnim tijelima.
 
Na čestici ima više suvlasnika i svaki ima svoju građevinu. Tko podnosi zahtjev?


  ODGOVOR: Zahtjev može podnijeti bilo tko; svaki vlasnik za svoju zgradu, jedan vlasnik za sve zgrade itd. Rješenjem o izvedenom stanju moguće je legalizirati jednu građevinu na čestici ili više njih.
 
Suvlasnici su izgradili dvojni objekt (dvostruki/odvojeni zidovi između suvlasničkih dijelova kuće) na jednoj građevinskoj čestici. Može li svaki od suvlasnika pokrenuti postupak legalizacije samo za svoj dio dvojnog objekta?


  ODGOVOR: Može.
 
Ima nas 8 nasljednika. Ne možemo se dogovoriti oko ostavštine. Što će biti s našom nekretninom?


  ODGOVOR: Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju istječe 30.06.2013. a iznimno za građevine za koje je izdano rješenje građevinske inspekcije taj je rok 31.12.2012. Nakon tih rokova neće biti moguće legalizirati nekretninu po sadašnjim odredbama.
 
Zbog loših međuljudskih odnosa ne mogu se dogovoriti s ostalim suvlasnicima oko legalizacije. Moram li imati suglasnost svih vlasnika za podnošenje zahtjeva?


  ODGOVOR: Zahtjev za izdavanje rješenje o izvedenom stanju može podnijeti bilo tko, jedan od suvlasnika, svi suvlasnici ili netko treći. Onaj tko podnosi zahtjev treba priložiti zakonom propisanu dokumentaciju. Suglasnost svih suvlasnika nije potrebna. Naknadu plaća, u cijelosti ili obročno, podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade prije donošenja rješenja o izvedenom stanju. Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade naknadu plaćaju razmjerno veličini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste, osim vlasnika posebnog dijela zgrade koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja. Po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaćaju komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. Napominjemo da se doprinosi ne plaćaju za pomoću zgradu. Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaća komunalni doprinos i vodni doprinos za njegov posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja. Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaćaju komunalni doprinos i vodni doprinos razmjerno suvlasničkom dijelu zgrade, odnosno veličini njihova posebnog dijela zgrade ili veličini funkcionalne jedinice koju koriste.
 
Imaju li ostali suvlasnici status stranke u postupku? Moraju li oni dati suglasnost na ozakonjenje?


  OGOVOR: Suvlasnici imaju status stranke u postupku. Oni imaju pravo uvida u spis radi izjašnjavanja. Međutim, njihova suglasnost nije uvjet izdavanja rješenja. Jedino u slučaju da stranke u postupku ukažu na nezakonitost u postupku njihova primjedba bi dovela do odbijanja zahtjeva i ne izdavanja rješenja. Poziv za uvid u spis radi izjašnjenja dostavlja se strankama javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju.
 
Je li moguće legalizirati garažu od 21m2, sagrađenu 1975. Zemljište je društveno vlasništvo, jedan privremeni subjekt upisan je na sudu kao vlasnik a garaža je naša?


  ODGOVOR: U postupku legalizacije ne razmatra se pitanje vlasništva ni nad zemljištem ni nad građevinom. Garaža se može legalizirati ako su udovoljeni zakonom propisani uvjeti bez obzira na pitanje vlasništva nad zemljištem. Rješenje o izvedenom stanju koje se na kraju postupku izdaje nije dokaz vlasništva. Uputno je naravno obaviti i legalizaciju i riješiti pitanje vlasništva na zemljištem. Te se dvije stvari rješavaju u odvojenim postupcima.
 
Rastavili smo se prije 22 godine. Kuća je nelegalna. Jedan kat je pripao meni a drugi suprugu. Ja želim legalizirati a suprug ne. Mogu li ja legalizirati samo svoj dio kuće?


  ODGOVOR: Nije moguća legalizacija samo jednog dijela kuće. Građevina se legalizira u cijelosti ako je cijela nelegalna a moguće je legalizirati samo njen jedan dio ako je ostatak legalan. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju možete se predati za cijelu kuću zajedno s pripadajućom dokumentacijom. Naknadu te vodni i komunalni doprinos svatko plaća za svoj dio. U slučaju ne plaćanja provodi se postupak ovrhe.
 
Naslijedila sam kuću koju bih htjela legalizirati. Kuća se nalazi na zemljištu osobe koja mi ga ne želi prodati. Što mi je činiti?


  ODGOVOR: Postupak legalizacije ne ulazi u imovinsko-pravna pitanja. U postupku se ne povlači pitanje vlasništva nad zemljištem niti je rješenje o izvedenom stanju dokaz vlasništva. Vi možete kuću legalizirati ali ju možete u sudskim sporovima oko vlasništva izgubiti. Odluka je na Vama.
 
Zgrada je sagrađena na čestici zemljišta čiji je vlasnik druga osoba. Istu sam zbog utvrđivanja prava vlasništva tužio…vlasnik čestice na kojoj je izgrađena kuća je suglasan da se donese rješenje o izvedenom stanju. Može li se donijeti rješenje o izvedenom stanju, ako vlasnik čestice da izjavu o suglasnosti ovjerenu pred javnim bilježnikom?


  ODGOVOR: Članak 19. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisuje da se rješenje o izvedenom stanju ne može donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja. Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju u ovom se slučaju prekida do okončanja sudskog spora. Postupak se ne prekida u slučaju da stranka koja je tužitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi donošenju rješenja o izvedenom stanju. To je što se tiče Zakona. Spor je u konkretnom slučaju završen. Vi ste tužitelj i ne protivite se rješenju. Prema tome prepreke nema. Međutim, moramo skrenuti pozornost da rješenje o izvedenom stanju nije dokaz vlasništva, te bi stoga bilo uputno što prije riješiti i to pitanje.
 
Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti sve dok traje sudski spor. Znači li to da se postupak za donošenje rješenja može nastaviti i nakon više godine ovisno o trajanju sudskog spora?


  ODGOVOR: Da. Nema vremenskog ograničenja.
 
Podnositelj zahtjeva ujedno je i tužitelj u sudskom sporu. On se slaže da se postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju ne prekida radi spora ali tuženi traže da se postupak radi spora prekine. Mora li se postupak prekinuti?


  ODGOVOR: Ne mora. Član 19. propisuje da se postupak ne prekida ako stranka koja je tužitelj dade pisanu izjavu da se ne protivi donošenju rješenja o izvedenom stanju.
 
Je li moguće prodati nekretninu premda jos nije pokrenut postupak dobivanja lokacijske dozvole niti legalizacije. U posjedu imamo samo vlasnicki list. Navedeno bi pokrenuo novi vlasnik, a prema dobivenim informacijama ukoliko gore navedeno nije odrađeno nije moguć prijenos vlasništva nekretnine.


  ODGOVOR: U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2011. bile su odredbe koje su priječile promet nezakonito izgrađenih nekretnina i zemljišta na kojima su one izgrađene. Novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. tih odredbi nema. Dakle, moguća je promjena vlasništva prije legalizacije.